Pikk ülevaade

INDIVIDUAALÕMBLUSE KURSUSTE INFOLEHT

Koolitusluba nr: 7400HTM
Õppekava tase: tööalane täienduskoolitus
Toimumise koht: Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 24, Tallinn.

Koolitus koosneb kuuest moodulist ning lõputööst, õpingute kogumahuks 212 akadeemilist tundi. Õppematerjal omandatakse läbi praktilise tegevuse. Kursuse kogumaksumuseks on 1060.00 EUR, milles sisaldub kõik õpitegevuseks vajalik materjal, mahukad loengukonspektid ning lõputöö hindamine. Koolituse muudab Teie jaoks odavamaks kehtiv tulumaksuseadus, mille alusel tagastatakse tasutud õppemaksult tulumaks.

Koolituse õppekava on heaks kiidetud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt ning kooskõlastatud Eesti Rõiva- ja Tekstiililiiduga. Kursuse lõppedes väljastatav koolitunnistus ning lisatud õppekava on ka tööandjale kinnituseks Teie oskuste kaasajasuse ja kvaliteedi kohta.

Soovi korral võimalik enda oskusi täiendada ka valikuliselt. Valides mõne kursuse moodulitest on loengu ühe akadeemilise tunni maksumuseks 6.00 EUR ning väljastatavaks dokumendiks tõend loengul osalemise kohta. Tõendile lisatakse kuulatud teemade loend.Lühiülevaade õppekavast moodulite sisust ja õppemahust:


ÕMBLEMISE BAASKURSUS:

Mooduli maht: 60 õppetundi. Töövahendid ja seadmed, nende kasutamine. Ergonoomia – töökoha organiseerimine.


Materjaliõpetus:

Ülevaade looduslikest-ja tehiskiudainetest, kangamaterjalidest ja nende omadustest.


Sissejuhatus õmblemisse:

Käsitsipisted, enamkasutatavad masinõmblused, väikedetailide töötlemine, kergete rõivaste taskud.


Seeliku õmblemine:

Erinevad vööjoone ning kinnise töötlemise viisid, lõhiku ja allääre töötlemise võimalused, seeliku detailide ühendamise järjekord, kuum-niiske töötlemine, viimistlemine. Voodriga seeliku õmblemine.


Kleidi või pluusi õmblemine:

Erinevad kraede valmistamise ja kaelakaarele ühendamise võimalused, varrukate ühendamine rõivaga, varruka mansettide ja kinniste valmistamine. Detailide ühendamise järjekord, kuum-niiske töötlemine, viimistlemine.


PÜKSTE ÕMBLEMINE:

Mooduli maht: 24 õppetundi. Ülevaade pükste õmblemisest. Detailide juurdelõikus, kuumniiske töötlemine, põlvevoodri panek. Taskute valmistamine, miidriga värvli töötlemine, kannapaela õmblemine, viikide pressimine ning muud toimingud mis kuuluvad pükste valmistamise juurde.


KONSTRUEERIMINE/MODELLEERIMINE:

Mooduli maht: 40 õppetundi. Ülevaade konstrueerimise põhitõdedest. Mõõtude võtmine ja nende kasutamine lõigete valmistamisel. Seeliku, pükste, pluusi või kleidi, varrukate põhilõike konstrueerimine ning nendest erinevate moetuletiste modelleerimine. Lõigete kohandamine figuurile.


NAISTE KOSTÜÜMJAKI ÕMBLEMINE:

Mooduli maht 32 õppetundi. Ülevaade voodriga rõiva valmistamisest. Detailide juurdelõikus, kuum-niiske töötlemine, ühendamise järjekord. Detailide tugevdamine liimiriidega, vajalike pidepaelte kinnitamine. Voodri juurdelõikus ning töötlemine, ühendamine rõivaga. Reväärkrae, kaheosalise varruka, tasku töötlemine ja valmistamine ning muud toimingud, mis kuuluvad jaki valmistamise juurde.


KUNSTIMOODUL:

Mooduli maht 32 õppetundi. Moejoonise joonistamise põhialused ning lõikelise lahenduse väljendamine sellel. Figuuri proportsioonid ja sellest tulenevad iseärasused rõivaste kujundamisel. Inspiratsiooni realiseerimine. Värviõpetus ja erinevad mustrid. Värvide optiline mõju figuurile. Rõivaste ajalugu. Stiiliõpetus ja materjalide valik. Isikupärase garderoobi kujundamise võimalused vastavalt individuaalsetele eripäradele.


Olete oodatud osalema!

Teie "Sõrmkübar".